Marketing sieciowy dla PROfesjonalistów

Praktyczna psychologia sukcesu w MLM

Twój Sejf (część 1)

Mil­iardy ludzi na całym świecie, codzi­en­nie stawia sobie cele finan­sowe i przys­tępuje do ich real­iza­cji. Prob­lem w tym, że ponad 95% takich osób porzuca dzi­ała­nia już po pier­wszych kilku tygod­ni­ach. Dlaczego tak się dzieje? Jeden z powodów, to pewien...

czytaj dalej

Szukaj NIE!

Zde­cy­dowana więk­szość mar­keterów sieciowych ma prob­lem z emocjon­alną reakcją na odmowę ze strony prospekta lub klienta. Ów prob­lem, to lęk przed odrzuce­niem, lęk przed brakiem akcep­tacji, które utożsami­amy z komu­nikatami typu: “NIE, nie jestem...

czytaj dalej